Om oss

top_omoss

Om oss

bernt
Bernt Kristensson har sedan studietiden varit intresserad av att förstå vad det är som gör företag lönsamma. Hans slutsats är att bokföring och ordning på räkenskaperna är grundförutsättningen. Det som emellertid gör företag framgångsrika är att företaget sätter upp mål och visioner samt följer upp resultatet och analyserar lönsamheten.

Bernts vision är att Ekonomicheferna AB skall, förutom att erbjuda traditionella redovisningstjänster, även skapa mervärden som gör klienternas företag framgångsrika.Bernt är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning på strategi och styrsystem samt organisation och ledarskap, som även kompletterats med internationella studier vid Universitetät Passau och Université Paul Valéry. Förståelse för ledarskapets komplexitet fick Bernt när han utbildade sig till Reservofficer inom pansartrupperna. Bernt har också en gedigen och mångårig erfarenhet av eget företagande inom redovisning, företagsutveckling och personligt ledarskap.

Vårt företag erbjuder förutom bokföring

  • Resultatuppföljning
  • Lönsamhetsanalys
  • Företagsutveckling
  • Personligt ledarskap

 

Vår Broschyr