top_bokforing

Resultatuppföljning

En tredje nyckel till framgång är att ständigt vara medveten om företagets resultatutveckling.

Detta ger en handlingsberedskap för bättre styrning av företaget. Förutom den månadsvisa rapporteringen erbjuder vi våra klienter en analys av resultat- och balansräkningen samt, inte minst viktigt, likviditetssituationen. Våra klienter får därmed inte endast en bokföringsrapport utan även hjälpmedel för att löpande styra sina företag på ett optimalt sätt.

Företagsutveckling

För de klienter som vill ta ytterligare ett steg mot framgång erbjuder vi att, tillsammans med klienten, ta fram en affärsplan, som ger reella möjligheter för företaget att bli målinriktat, strukturerat, effektivt – och därmed lönsamt. I affärsplanen tar vi fram målsättningar och handlingsplaner samt bryter ner intäkter och kostnader i detalj för att erhålla en klar bild av orsakssammanhangen mellan företagets aktiviteter och resultat.

Kommentarer inaktiverade.