top_bokforing

Administration

En nyckel till framgång är god organisation av företagets ekonomiska administration. Dokumenterade rutiner ger fram- förhållning och skapar handlingsutrymme samt en möjlighet till ständig förbättring. Vi erbjuder våra klienter en struktur för hantering av dokument och bokföringsunderlag. Detta bidrar till en snabbare och mer kostnadseffektiv bokföring och våra klienter får en bättre överblick över sin verksamhet.

Bokföring

En andra nyckel till framgång är att månadsvis bokföra sina affärstransaktioner. Det ger förutsättningar för att löpande få en korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Förutom löpande bokföringstjänster erbjuder vi våra klienter en komplett service, inkluderande skatter, deklarationer, bokslut och årsredovisning. Vi skräddarsyr våra tjänster efter klienternas individuella behov.

Extern ekonomiavdelning

Flera av våra klienter har valt att lägga hela sin ekonomifunktion hos Ekonomicheferna. Det innebär att vi sköter företagets hela ekonomi d.v.s. allt från betalning av leverantörsfakturor, fakturering, bokföring, löner, rapportering, uppföljning, deklarationer och bokslut. På så sätt får klienten tillgång till en professionell ekonomiavdelning till en lägre kostnad jämfört med att själv anställa kvalificerad personal.

Kommentarer inaktiverade.