Hem


Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet

Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Bokföring
Avlastning och noggranhet
Resultatuppföljning
Värdeskapande kunskap
Extern Ekonomiavdelning
Kunskap och prioritering
Lönsamhetsanalys
Väx med god ekonomi
Företagsutveckling
Utveckla med full kontroll

Kort om Ekonomicheferna AB

Vi vill att våra klienter skall vara framgångsrika. Två företag av hundra finns kvar efter tio år. Femtio procent av alla företag som startas läggs ner inom de första två åren. Ekonomichefernas målsättning är att 100% av våra kunder skall bli framgångsrika företag och överleva i mer än tio år.

Vår vision är att alltid kunna erbjuda våra klienter ekonomiska tjänster och verktyg, som bidrar till ökad lönsamhet och en positiv företagsutveckling. Vår filosofi är att entreprenörer gör det som entreprenörer är duktiga på och att ekonomisk redovisning görs av experter inom detta område. Optimalt resultat nås när företag och företagare kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Presentation | Support PC | Support Mac

Våra tjänster

01_service

Administration
En nyckel till framgång är god organisation av företagets ekonomiska administration.
 

Läs mer
04_service

Bokföring
En andra nyckel till framgång är att månadsvis bokföra sina affärstransaktioner.
 

Läs mer
02_service

Resultatuppföljning
En tredje nyckel till framgång är att ständigt vara medveten om företagets resultatutveckling.

Läs mer
03_service

Utveckling
Affärsplan som ger möjligheter för företaget att bli målinriktat, strukturerat, effektivt – och lönsamt.

Läs mer
05_service

Ekonomi
Flera av våra klienter har valt att lägga hela sin ekonomifunktion hos Ekonomicheferna.

Läs mer
06_service

Ledarskap
En viktig insikt är att framgång beror på den enskilde individens insatser och aktiviteter.

Läs mer